شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
10 رکورد یافت شد
حالت نمایش
THE EUROPA INTERNATIONAL FOUNDATION DIRECTORY 2010
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857435597
قيمت اوليه: 285 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
What is Inclusive Research? (What Is Research Methods)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849668118
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
EASTERN EUROPE, RUSSIA AND CENTRAL ASIA 2010 (EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857435313
قيمت اوليه: 410 GBP
قيمت فروش: 61 GBP
The Europa World of Learning 2019
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857439304
قيمت اوليه: 1,210 GBP
قيمت فروش: 968 GBP
Africa South of the Sahara 2017
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857438482
قيمت اوليه: 690 GBP
قيمت فروش: 345 GBP
Practical Tips for Facilitating Research
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783300174
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
THE INTERNATIONAL YEAR BOOK AND STATESMEN'S WHO'S WHO 2009
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004167285
قيمت اوليه: 546 EUR
قيمت فروش: 81 EUR
DIRECTORY OF PUBLISHING 2011: UNITED KINGDOM AND THE REPUBLIC OF IRELAND
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441184429
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Repositioning Reference: New Methods and New Services for a New Age
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780810892118
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
The Smartest Things Ever Said, New and Expanded
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781493026227
قيمت اوليه: 9 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
1