شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
13 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Camera Audio Simplified: Location Audio for Camera Operators
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138185333
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Live Music Production: Interviews with UK Pioneers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815373728
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Mixing Secrets for the Small Studio (Sound On Sound Presents...)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138556379
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Fundamentals of Sound and Vibration, Second Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415562102
قيمت اوليه: 62 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
Logic Pro X: Audio and Music Production
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415857680
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
PUBLIC ENEMY'S IT TAKES A NATION OF MILLIONS TO HOLD US BACK
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780826429131
قيمت اوليه: 6 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
GARAGEBAND '11 POWER!: THE COMPREHENSIVE RECORDING AND PODCASTING GUIDE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781435459625
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Loudspeaker Modelling and Design: A Practical Introduction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815361336
قيمت اوليه: 52 GBP
قيمت فروش: 41 GBP
Sound Design for Low & No Budget Films
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138839441
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
HOW TO HOT ROD YOUR FENDER AMP: MODIFYING YOUR AMPLIFIER FOR MAGICAL TONE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780760338476
قيمت اوليه: 27 USD
قيمت فروش: 14 USD
Loudspeakers: For Music Recording and Reproduction (Audio Engineering Society Presents)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138554825
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815369493
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
12