شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
83 رکورد یافت شد
حالت نمایش
1000 Chairs: Updated version
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836563697
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
200 Best Packaging Design 2017/18
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393593
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
Extreme:Furniture and Industrial Design
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783897904606
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
1000 Lights
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836546768
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
20th Century Classic Cars: 100 Years of Automotive Ads
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836546157
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Fashion Packaging Design
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781864706802
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
200 Best Packaging Design 10/11
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393128
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
Eco Packaging Now
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781864707038
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
FORM 236 (JANUARY / FEBRUARY 2011) (GERMAN EDITION)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783034603928
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
200 Best Packaging Design 15/16
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393227
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
Event Design Yearbook 2018 / 2019
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783899862805
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
FORM 237 (MARCH / APRIL 2011)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783034606981
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP