شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
11 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Interactive Stories and Video Game Art: A Storytelling Framework for Game Design
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498781503
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Video Games as Culture (Routledge Advances in Sociology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138655119
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Game Programming for Artists
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138626461
قيمت اوليه: 39 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Music Video Games: Performance, Politics, and Play (Approaches to Digital Game Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501308536
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Coaching the Mental Game
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781630761882
قيمت اوليه: 12 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
Gameworlds: Virtual Media and Children's Everyday Play
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501318290
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Social, Casual and Mobile Games: The Changing Gaming Landscape
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501310607
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Digital Play and Technologies in the Early Years
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780367001254
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Global Games: Production, Circulation and Policy in the Networked Era
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415858878
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Video Games and the Law (Routledge Focus)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138630765
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Third Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781482217162
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
1