شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
52 رکورد یافت شد
حالت نمایش
75 Years of DC Comics: The Art of Modern Mythmaking
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836554565
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Animation Lab for Kids: Fun Projects for Visual Storytelling and Making Art Move - From cartooning and flip books to claymation and stop-motion movie
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781631591181
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Experimental Animation: From Analogue to Digital
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138702981
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Acting for Animators: 4th Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138669123
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Animation Maths
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789401432047
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Fantasy Art Now: Volume 2
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781905814527
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Animated Landscapes: History, Form and Function
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501320118
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
DC Comics Covergirls
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780785834366
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
The Little Book of Superman
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836520119
قيمت اوليه: 8 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
Animation in Context: A Practical Guide to Theory and Making
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472578280
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Draw Manga: Complete Skills
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781844489381
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
The Little Book of X-Men
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836567848
قيمت اوليه: 8 GBP
قيمت فروش: 6 GBP