شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
34 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Driverless Urban Futures: A Speculative Atlas for Autonomous Vehicles
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815354109
قيمت اوليه: 41 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Istanbul: Informal Settlements and Generative Urbanism (Built Environment City Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138244313
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Planning for a City of Culture
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138233584
قيمت اوليه: 120 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Ecological Urbanism
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783037784679
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Learning Through Practice: Rogers Partners Architects+ Urban Designers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781941806579
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Planning for Climate Change: A Reader in Green Infrastructure and Sustainable Design for Resilient Cities
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815391685
قيمت اوليه: 41 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
GROTTON REVISITED
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415546478
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
LESSONS IN POST-WAR RECONSTRUCTION: CASE STUDIES FROM LEBANON IN THE AFTERMATH OF THE 2006 WAR
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415571050
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Re-Cyclical Urbanism
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788899854188
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815348689
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Pathways to Well-Being in Design: Examples from the Arts, Humanities and the Built Environment
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815346951
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Re-interpreting the Relationship Between Water and Urban Planning: The Case of Dar es Salaam (Routledge Research in Planning and Urban Design)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138651845
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
123