شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
388 رکورد یافت شد
حالت نمایش
100 NEW FASHION DESIGNERS MINI
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780670072
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
18th-Century Fashion in Detail
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780500292631
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
A Gentleman's Look Book
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783848011407
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
100 Shoes: The Costume Institute / The Metropolitan Museum of Art
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780300172409
قيمت اوليه: 25 USD
قيمت فروش: 12 USD
20th-Century Fashion in Detail
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780500294109
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
A Guy's Guide to Shoes (with free E-Book)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783848008124
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
100 Years of Fashion Illustration mini
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786270689
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
20th-Century Fashion: 100 Years of Apparel Ads
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836522793
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
A GUY'S GUIDE TO STYLE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783848000289
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
1000 Iconic Watches: A Comprehensive Guide
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783848010479
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
80s Fashion: From Club to Catwalk
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851777259
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
A to Z of Wedding Style (V&A Fashion Style Guides)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851777822
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 5 GBP