شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
129 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Digital Restoration from Start to Finish: How to Repair Old and Damaged Photographs
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138940253
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Fashion Photography 101: A Complete Course for the New Fashion Photographers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781908150455
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Hans Eijkelboom: People of the Twenty-First Century
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780714867151
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Dr. Strangelove Dr. Strangelove
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781910433461
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Fashion Photography: The Story in 180 Pictures
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780500021392
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Hot Shots
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9782888933472
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Duffy: In His Own Words
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851496570
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Gypset Living
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781614282112
قيمت اوليه: 50 USD
قيمت فروش: 25 USD
HOW TO CHEAT IN PHOTOSHOP ELEMENTS 11:RELEASE YOUR IMAGINATION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415663304
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Exploring Color Photography Sixth Edition: From Film to Pixels
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415730952
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Gypset Style: Jet Set + Gypsy = Gypset
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9782759403967
قيمت اوليه: 50 USD
قيمت فروش: 25 USD
HUNTERS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789053307786
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 16 GBP