شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
85 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ACROSS THE WATER: TEACHING IRISH MUSIC AND DANCE AT HOME AND ABROAD
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781607095781
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Aural Architecture in Byzantium: Music, Acoustics, and Ritual
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472485151
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
IN THE HEART OF THE BEAT: THE POETRY OF RAP
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780810860087
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
André Jolivet: Music, Art and Literature (Music and Literature)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472442956
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Bending the Rules of Music Theory: Lessons from Great Composers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138478244
قيمت اوليه: 48 GBP
قيمت فروش: 38 GBP
INVENTING ENTERTAINMENT: THE PLAYER PIANO AND THE ORIGINS OF AN AMERICAN MUSICAL INDUSTRY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780742561274
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
APPALACHIAN DULCIMER TRADITIONS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780810874114
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Higher Education in Music in the Twenty-First Century
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472467324
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Jazz Italian Style: From its Origins in New Orleans to Fascist Italy and Sinatra
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107169777
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Artist Management for the Music Business
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815392668
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
HITS AND MISSES: CRAFTING TOP 40 SINGLES, 1963-1971
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780826432162
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Jazz Sells: Music, Marketing, and Meaning
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138018761
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 14 GBP