شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
340 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ARTIST'S DAUGHTER: A FICTIONALISED MEMOIR OF ELLEN CHURCHYARD, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851495801
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Arts of the Hellenized East: Precious Metalwork and Gems of the Pre-Islamic Era
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780500970706
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Before Siam: Essays in Art and Archaeology
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9786167339412
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Artists Who Make Books
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780714872643
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Arts of the Medieval Cathedrals: Studies on Architecture, Stained Glass and Sculpture in Honor of Anne Prache (Avista Studies in the History of Medie
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472440556
قيمت اوليه: 74 GBP
قيمت فروش: 37 GBP
Berlin: Art and Architecture / Arte y arquitectura (English and Spanish Edition)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783833154485
قيمت اوليه: 39 EUR
قيمت فروش: 19 EUR
Arts and Community Change: Exploring Cultural Development Policies, Practices and Dilemmas
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138024342
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Asia in Amsterdam: The Culture of Luxury in the Golden Age
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780300212877
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 32 USD
Berlinische Galerie: Museum of Modern Art
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783777424620
قيمت اوليه: 36 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Arts of the Hellenized East: From the Age of Alexander the Great to the Sasanian Era
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780500970690
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Barberini Tapestries: Woven Monuments of Baroque Rome
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788899765316
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
BERNINI'S BIOGRAPHIES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780271029023
قيمت اوليه: 38 USD
قيمت فروش: 19 USD