شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
223 رکورد یافت شد
حالت نمایش
1,000 GARMENT GRAPHICS (MINI): A COMPREHENSIVE COLLECTION OF WEARABLE DESIGNS (1000 SERIES)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781592537044
قيمت اوليه: 19 USD
قيمت فروش: 10 USD
1,000 MORE GREETINGS: CREATIVE CORRESPONDENCE FOR ALL OCCASIONS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781592536405
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 20 USD
200 Best Digital Artists 13/14
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393180
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
1,000 GRAPHIC ELEMENTS (MINI)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781592536627
قيمت اوليه: 19 USD
قيمت فروش: 10 USD
1,000 TYPE TREATMENTS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781592531592
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 20 USD
200 Best Digital Artists 15/16
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393210
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
1,000 GRAPHIC ELEMENTS: DETAILS FOR DISTINCTIVE DESIGNS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781592530779
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 20 USD
10+1: ELEVEN YEARS OF YOUNG DESIGN (ENGLISH AND GERMAN EDITION)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783899861785
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
200 Best Digital Artists Worldwide 2017/2018
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393500
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
1,000 GREETINGS: CREATIVE CORRESPONDENCE DESIGNED FOR ALL OCCASIONS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781592530212
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 20 USD
100 Illustrators
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836522229
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
200 Best Illustrators 05/06
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393036
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR