شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
380 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Cinematic Homecomings: Exile and Return in Transnational Cinema
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501319952
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
On Training and Performance: Traces of an Odin Teatret Actress
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138780002
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Performance and Professional Wrestling
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138937239
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Cinematic Nihilism: Encounters, Confrontations, Overcomings
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474424561
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 37 GBP
Online TV
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138226883
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
REFLECTIONS ON BLAXPLOITATION: ACTORS AND DIRECTORS SPEAK
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780810867062
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Classical Storytelling and Contemporary Screenwriting
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138553408
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
ORGANIZATIONAL COMMUNICATION: APPROACHES AND PROCESSES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781111345419
قيمت اوليه: 62 GBP
قيمت فروش: 37 GBP
Reform Cinema in Iran: Film and Political Change in the Islamic Republic (Film and Culture Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231178167
قيمت اوليه: 90 USD
قيمت فروش: 45 USD
Close-Up: Great Cinematic Performances Volume 1: America (International Film Stars)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474417006
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
ORLAN: A HYBRID BODY OF ARTWORKS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415562348
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
RETHINKING TRANSNATIONAL CHINESE CINEMA
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415493550
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 47 GBP