شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
36 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Planning and Managing Public Relations Campaigns: A Strategic Approach
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749468736
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Global Capital Markets: A Survey of Legal and Regulatory Trends
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786432865
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
The Economics of Sports: International Student Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815368243
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Qualitative Marketing Research: Understanding Consumer Behaviour
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138607767
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Strategic Integrated Marketing Communications
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138058323
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
The TV Brand Builders: How to Win Audiences and Influence Viewers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749476687
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Research Handbook of Marketing in Emerging Economies (Research Handbooks in Business and Management series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784713164
قيمت اوليه: 120 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
The Advertising Handbook (Media Practice)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138678835
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Architecting Experience: A Marketing Science and Digital Analytics Handbook (Advances and Opportunities with Big Data and Analytics)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789814725651
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Research Handbook on Export Marketing (Research Handbooks in Business and Management series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784710804
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Disappearing Product: Marketing and Markets in the Creative Industries
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785360749
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Brand Protection in the Online World: A Comprehensive Guide
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749478698
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
123