شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
76 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Not Sparing the Child: Human Sacrifice in the Ancient World and Beyond
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567669582
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Scientism: The New Orthodoxy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474287944
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
SUBALTERNITY AND RELIGION (INTERSECTIONS: COLONIAL AND POSTCOLONIAL HISTORIES)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415778787
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Ordinarily Sacred (Studies in Religion and Culture)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780813914169
قيمت اوليه: 27 EUR
قيمت فروش: 8 EUR
SNATCHED INTO PARADISE (2 COR 12:1-10)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110247848
قيمت اوليه: 99 EUR
قيمت فروش: 14 EUR
SUSTAINING PREACHERS AND PREACHING: A PRACTICAL GUIDE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567507853
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
OTHER WORLDS AND THEIR RELATION TO THIS WORLD: EARLY JE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004186262
قيمت اوليه: 133 EUR
قيمت فروش: 19 EUR
Stories from the Street
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781409437468
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
The Chinese Christology of T. C. Chao (Theology and Mission in World Christianity)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004322394
قيمت اوليه: 68 EUR
قيمت فروش: 34 EUR
OTHERWORLDLY AND ESCHATOLOGICAL PRIESTHOOD IN THE DEAD
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004181458
قيمت اوليه: 129 EUR
قيمت فروش: 19 EUR
Studying Christianity in China: Constructions of an Emerging Discourse (Theology and Mission in World Christianity)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004361287
قيمت اوليه: 55 EUR
قيمت فروش: 44 EUR
The Christian Faith (T&T Clark Cornerstones)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567658845
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 11 GBP