شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
54 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Death and Chronic Illness in the Family: Bowen Family Systems Theory Perspectives
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138200197
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
Rewriting the Rules: An Anti Self-Help Guide to Love, Sex and Relationships
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138043596
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Stepping into Emotionally Focused Couple Therapy: Key Ingredients of Change
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782203254
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Doing Couple Therapy, Second Edition: Craft and Creativity in Work with Intimate Partners (The Guilford Family Therapy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462530137
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 18 USD
Socioculturally Attuned Family Therapy: Guidelines for Equitable Theory and Practice
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138678217
قيمت اوليه: 57 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Strengthening Family Coping Resources: Intervention for Families Impacted by Trauma
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415729536
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
EMDR in Family Systems
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138287402
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Solution-Focused Brief Therapy with Families
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138541160
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
The Art of Sex Therapy Supervision
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138575646
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Emotion Focused Family Therapy with Children and Caregivers: A Trauma-Informed Approach
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138063365
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Staying Attached: Fathers and Children in Troubled Times (This influential series was co-founded in 1989 by series editors David Campbell and Ros ...
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782205944
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Baby and the Couple: Understanding and treating young families
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415844963
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 8 GBP