شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
14 رکورد یافت شد
حالت نمایش
A Cognitive Psychology of Mass Communication
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138046276
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
Cognitive Motivation: From Curiosity to Identity, Purpose and Meaning
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107177666
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 57 GBP
Knowing Hands: The Cognitive Psychology of Manual Control
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107476646
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Cognitive Behavior Therapy in Counseling Practice
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138648678
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Delivering CBT for Insomnia in Psychosis: A Clinical Guide (Practical Clinical Guidebooks)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138186521
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Distinctive Features (CBT Distinctive Features)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138643222
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Cognitive Behavioral Therapy for Preventing Suicide Attempts: A Guide to Brief Treatments Across Clinical Settings (Clinical Topics in Psychology and
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415857178
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Embodied Conflict
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138087125
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Cognitive Psychology of Speech-Related Gesture
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138702745
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder: Evidence-Based and Disorder Specific Treatment Techniques (Practical Clinical Guidebooks
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138671430
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Introduction to Neural and Cognitive Modeling: 3rd Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848726482
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
The Constructive Mind: Bartlett's Psychology in Reconstruction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107008885
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 39 GBP
12