شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
14 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Aggression and Violence: A Social Psychological Perspective (Frontiers of Social Psychology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138859890
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Measurement in Social Psychology (Frontiers of Social Psychology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138913240
قيمت اوليه: 39 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
The Wealth Paradox: Economic Prosperity and the Hardening of Attitudes
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107439139
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Cyberpsychology and Society
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138063532
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
The Psychology of Celebrity (The Psychology of Everything)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815369561
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Men and Sex: A Sexual Script Approach
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107183933
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
Escaping Utopia: Growing Up in a Cult, Getting Out, and Starting Over
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138239746
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
The Social Psychology of Living Well (Sydney Symposium of Social Psychology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815369240
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
Misperceptions of the Social World
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138105232
قيمت اوليه: 41 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Implementing Effective Behavior Intervention Plans
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138563773
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
The Student's Guide to Social Neuroscience
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138908628
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Psychology of Emotion: 2nd Edition (Principles of Social Psychology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848725126
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 33 GBP
12