شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
8 رکورد یافت شد
حالت نمایش
From Hegel to Windelband (New Studies in the History and Historiography of Philosophy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110324488
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 30 EUR
Modalities, Identity, Belief, and Moral Dilemmas
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110438581
قيمت اوليه: 80 EUR
قيمت فروش: 24 EUR
Scottish Philosophy in the Nineteenth and Twentieth Centuries (History of Scottish Philosophy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780199560684
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Idealism and Pragmatism: Traditions in Dialogue
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815359678
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
New Research on the Philosophy of Nicolai Hartmann
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110441024
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 50 EUR
The Cambridge History of Philosophy in the Nineteenth Century (1790-1870)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108450799
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Kritik Der Westlichen Philosophie in Iran: Zum Geistesgeschichtlichen Selbstverstandnis Von Muhammad Husayn Tabataba'i Und Murtaza Mutahhari (Welten
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110375152
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 30 EUR
Philosophische Versuche Uber Die Menschliche Natur Und Ihre Entwickelung: Kommentierte Ausgabe (Werkprofile) (German Language)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110372489
قيمت اوليه: 160 EUR
قيمت فروش: 48 EUR
1