شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
7 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Ad Law: The Essential Guide to Advertising Law and Regulation
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749472894
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Advertising Media Workbook and Sourcebook
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780765640949
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
GETTING WOMEN ON TO CORPORATE BOARDS: A SNOWBALL STARTING IN NORWAY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782547921
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
ADLAND: A GLOBAL HISTORY OF ADVERTISING 2EDITION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749464318
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Current Research on Gender Issues in Advertising
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815380207
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Routledge Companion to Advertising and Promotional Culture
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138779846
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Advertising and Public Relations Research
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780765636065
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
1