شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
3 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Arts and Aesthetics in a Globalizing World (Assoc Social Anthropologists Monographs)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472519313
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Globalization and Militarism: Feminists Make the Link
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442265448
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Globalization: A Very Short Introduction (Very Short Introductions)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198779551
قيمت اوليه: 8 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
1