شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
18 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Best Practices for Transportation Agency Use of Social Media
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781466568600
قيمت اوليه: 49 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Engaging Change: A People-Centred Approach to Business Transformation
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749472917
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Nonmarket Strategic Management
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138918290
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Business Administration
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789001809768
قيمت اوليه: 46 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
GOOD WORK GUIDE: HOW TO MAKE ORGANIZATIONS FAIRER AND MORE EFFECTIVE,THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781844075577
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Organizational Portfolio Management for Projects and Programs (The Little Big Book Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781466572539
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Business Principles for Landscape Contracting
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415788205
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Mastering the Business of Global Trade: Negotiating Competitive Advantage Contractual Best Practices, Incoterms, and Leveraging Supply Chain
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781466595781
قيمت اوليه: 66 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
PERFORMANCE-BASED MANAGEMENT SYSTEMS EFFECTIVE IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781420054279
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Digital Heritage and Culture : Strategy and Implementation
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789814522977
قيمت اوليه: 81 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
NEW HORIZONS IN STANDARDIZED WORK : TECHNIQUES FOR MANU
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439840801
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Powerhouse: Insider Accounts into the World's Top High-performance Organizations
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749478315
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
12