شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
12 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ATTACHMENT THEORY AND THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415562621
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
How We Think and Learn: Theoretical Perspectives and Practical Implications
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316616840
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Teaching Challenges in Secondary Schools: Cases in Educational Psychology
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475828191
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON READING AND SPELLING
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415497176
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
What is a Mathematical Concept?
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107134638
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
THAT'S THE WAY I THINK
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415564649
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 2 GBP
EDUCATIONAL DIALOGUES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415462167
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
IMPROVING THE CONTEXT FOR INCLUSION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415473422
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
The Cambridge Handbook of Creativity and Personality Research (Cambridge Handbooks in Psychology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107107595
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 66 GBP
Global Perspectives on Teacher Motivation (Current Perspectives in Social and Behavioral Sciences)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107512221
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
INTRODUCING NEUROEDUCATIONAL RESEARCH
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415472012
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
The Measure of All Minds: Evaluating Natural and Artificial Intelligence
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107153011
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
1