شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
6 رکورد یافت شد
حالت نمایش
A Research Agenda for Cities (Elgar Research Agendas)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785363412
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
Disruptive Transport: Driverless Cars, Transport Innovation and the Sustainable City of Tomorrow (Routledge Equity, Justice and the Sustainable City
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138613164
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
MIGRATION (KEY IDEAS IN GEOGRAPHY)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415776660
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Bicycle Utopias: Imagining Fast and Slow Cycling Futures (Changing Mobilities)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138389182
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
ECOLOGICAL MODERNISATION READER,THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415453707
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138058262
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
1