شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
198 رکورد یافت شد
حالت نمایش
A Feminist Perspective on Human Trafficking of Women and Girls: Characteristics, Commonalities and Complexities
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138701755
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 69 GBP
CONCEPTS OF CHEMICAL DEPENDENCY, INTERNATIONAL EDITION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780840033918
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
Counseling Adolescents Through Loss, Grief, and Trauma
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415857055
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Collaborative Therapy and Neurobiology: Evolving Practices in Action
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138655454
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Conducting Effective and Productive Psychoeducational and Therapy Groups: A Guide for Beginning Group Leaders
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138209565
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Counseling Children and Adolescents: Working in School and Clinical Mental Health Settings
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138200586
قيمت اوليه: 57 GBP
قيمت فروش: 34 GBP
Community and In-Home Behavioral Health Treatment
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415735605
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Constructivist, Critical, And Integrative Approaches To Couples Counseling
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138233980
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Counseling Families: Play-Based Treatment
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442244153
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Complex Dilemmas in Group Therapy: Pathways to Resolution
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415712408
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Contemplative Prayer for Christians with Chronic Worry: An Eight-Week Program
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138690943
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Counseling for Artists, Performers, and Other Creative Individuals
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138735354
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP