شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
138 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Changing Notions of the Feminine: Confronting Psychoanalysts' Prejudices (Psychoanalysis and Women Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138360518
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
COCREATING THE FIELD: INTENTION AND PRACTICE IN THE AGE OF COMPLEXITY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415872591
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Contemporary Psychoanalytic Field Theory: Stories, Dreams, and Metaphor (Psychoanalytic Field Theory Book Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138794993
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Chaos and Control: A Psychoanalytic Perspective on Unfolding Creative Minds
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782202943
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Communication, Gaze and Autism
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138656550
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Conundrums and Predicaments in Psychotherapy and Psychoanalysis: The Clinical Moments Project
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138079854
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Child and Adolescent Wellbeing and Violence Prevention in Schools
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138104785
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Conjunctions: Social Work, Psychoanalysis, and Society (Tavistock Clinic Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782203308
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Couple Stories
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782206088
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Clinical Evolutions on the Superego, Body, and Gender in Psychoanalysis
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138590878
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Contacting the Autistic Child: Five successful early psychoanalytic interventions
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138211674
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Metapsychology for Contemporary Psychoanalysis: Mind, World, and Self
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138242227
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 19 GBP