شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
14 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Expressive Arts Therapy for Traumatized Children and Adolescents: A Four-Phase Model
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415733786
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
TRAUMA TEXTS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415483001
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Art Therapy for Social Justice: Radical Intersections
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138909069
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Music at the Edge: The Music Therapy Experiences of a Musician with AIDS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138856592
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Using Stories, Art, and Play in Trauma-Informed Treatment: Case Examples and Applications Across the Lifespan
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138484726
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Art Therapy Research: A Practical Guide
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138126114
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Parent-Child Art Psychotherapy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138731264
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Working Across Modalities in the Arts Therapies: Creative Collaborations
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138656437
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Art Therapy with Military Populations: History, Innovation, and Applications
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138948662
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Positive Art Therapy Theory and Practice: Integrating Positive Psychology with Art Therapy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138908918
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Art and Expressive Therapies within the Medical Model: Clinical Applications
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780367023416
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Arts Therapies in the Treatment of Depression (International Research in the Arts Therapies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138210769
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
12