شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
27 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Contracting Human Rights: Crisis, Accountability, and Opportunity (Elgar Studies in Human Rights)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788112321
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 67 GBP
Historical Dictionary of Human Rights and Humanitarian Organizations (Historical Dictionaries of International Organizations)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442276178
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Human Rights and Justice: Philosophical, Economic, and Social Perspectives (Global Institutions)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138036789
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Expanding Human Rights: 21st Century Norms and Governance (Elgar Studies in Human Rights)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788974134
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Human Rights and Community-led Development: Lessons from Tostan (Studies in Global Justice and Human Rights)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474419796
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Human Rights and the Refugee Definition: Comparative Legal Practice and Theory (International Refugee Law)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004288584
قيمت اوليه: 160 EUR
قيمت فروش: 80 EUR
FORCED MARRIAGE: INTRODUCING A SOCIAL JUSTICE AND HUMAN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848134638
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Human Rights and Corporate Wrongs: Closing the Governance Gap (Corporations, Globalisation and the Law Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857934758
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Human Rights Futures
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107193352
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
FRAMING THE NET
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782540793
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Human Rights and Cultural Diversity: Core Issues and Cases (Textbooks in Global Justice and Human Rights)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474401180
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
Human Security Discourse and International Law: A Principled Approach (Routledge Research in International Law)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138243910
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
123