شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
63 رکورد یافت شد
حالت نمایش
CHINA TODAY, CHINA TOMORROW: DOMESTIC POLITICS, ECONOMY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780742567078
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Countering Insurgencies and Violent Extremism in South and South East Asia (Cass Military Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138615557
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138326798
قيمت اوليه: 43 GBP
قيمت فروش: 34 GBP
China, Russia, and Twenty-First Century Global Geopolitics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198719519
قيمت اوليه: 69 GBP
قيمت فروش: 62 GBP
Deterring Russia in Europe: Defence Strategies for Neighbouring States (Contemporary Security Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815370154
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Idea of Russia: The Life and Work of Dmitry Likhachev (Library of Modern Russian History)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784537272
قيمت اوليه: 64 GBP
قيمت فروش: 38 GBP
China's Asian Dream: Empire Building along the New Silk Road
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783609246
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
The Afghan Conundrum: intervention, statebuilding and resistance (ThirdWorlds)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138830486
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780746463
قيمت اوليه: 11 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
China's Diplomacy : Theory and Practice
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781938134388
قيمت اوليه: 111 GBP
قيمت فروش: 33 GBP
The Decay of Western Civilisation and Resurgence of Russia: Between Gemeinschaft and Gesellschaft (Rethinking Asia and International Relations)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138500327
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Long Hangover: Putin's New Russia and the Ghosts of the Past
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780190659240
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 18 GBP