شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
80 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Atheists in American Politics: Social Movement Organizing from the Nineteenth to the Twenty-First Centuries
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498558570
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
Central and South-Eastern Europe 2017
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857438444
قيمت اوليه: 690 GBP
قيمت فروش: 345 GBP
Oil, Illiberalism, and War: An Analysis of Energy and US Foreign Policy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262029063
قيمت اوليه: 28 USD
قيمت فروش: 8 USD
Ballots, Bullets, and Bargains: American Foreign Policy and Presidential Elections
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231169929
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 10 USD
Chaos in the Liberal Order: The Trump Presidency and International Politics in the Twenty-First Century
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231188357
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
On the Brink: Trump, Kim, and the Threat of Nuclear War
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108473484
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Barack Obama and the New America: The 2012 Election and the Changing Face of Politics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442222649
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
OBAMA'S AMERICA: LEADING THE US IN A POST-AMERICAN WORL
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780748638949
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 2 GBP
Party Politics in America
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138683686
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 39 GBP
BRITISH DIPLOMACY IN TURKEY, 1583 TO THE PRESENT (DIPLO
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004176393
قيمت اوليه: 123 EUR
قيمت فروش: 18 EUR
OFFICIAL HIST OF NORTH SEA OIL VOL2
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415570947
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
POLITICAL ECONOMY OF STATE-BUSINESS RELATIONS IN EUROPE,THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415465076
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 11 GBP