شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
28 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Moral Psychology of Confucian Shame: Shame of Shamelessness (Critical Inquiries in Comparative Philosophy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783485185
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Philosophy of Communication Ethics: Alterity and the Other (The Fairleigh Dickinson University Press Series in Communication Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781611477078
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
SCIENCE'S FIRST MISTAKE : DELUSIONS IN PURSUIT OF THEORY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780932330
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
On Emotions: Philosophical Essays
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780190462307
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Philosophy of International Law 2nd Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780748675517
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Self-Transcendence and Virtue: Perspectives from Philosophy, Psychology, and Theology (Routledge Studies in Ethics and Moral Theory)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138602427
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
PAUL RICOEUR?S PEDAGOGY OF PARDON: A NARRATIVE THEORY OF MEMORY AND FORGETTING
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781847064745
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Philosophy of Law: An introduction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415827461
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
SOVEREIGNTY, KNOWLEDGE AND LAW: HETEROCEPHALY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415472418
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
EPISTEMOLOGY, ARCHAEOLOGY, ETHICS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441146243
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Privacy, Security and Accountability: Ethics, Law and Policy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783484768
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Testimony/Bearing Witness: Epistemology, Ethics, History and Culture
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783489756
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
123