شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
38 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Against Apocalypse: Recovering Humanity's Wholeness
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498524445
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
CONTEMPORARY POLITICAL MOVEMENTS AND THE THOUGHT OF JAC
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780748639830
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Lines of Flight: For Another World of Possibilities (Impacts)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472507358
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
Appearances of Ethos in Political Thought: The Dimension of Practical Reason
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783483136
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Decolonizing Democracy: Power in a Solid State (Global Critical Caribbean Thought)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783487066
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Marxism and Sociology: A Selection of Writings by Kazimierz Kelles-Krauz (Studies in Critical Social Sciences)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004297081
قيمت اوليه: 109 EUR
قيمت فروش: 87 EUR
At the Limits of the Political: Affect, Life, Things
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786604569
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Democracy and Its Others (Political Theory and Contemporary Philosophy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501312007
قيمت اوليه: 96 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
Meanderings Through the Politics of Everyday Life (Experiments/On the Political)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786608741
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Contemporary African Social and Political Philosophy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815381662
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Law and Philosophical Theory: Critical Intersections
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786602657
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Philosophy and Public Policy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786605245
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP