شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
19 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Aristotle's Physics: A Critical Guide (Cambridge Critical Guides)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108454186
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
Early Modern Women on Metaphysics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107178687
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 67 GBP
METAPHYSICAL PROBLEMS, POLITICAL SOLUTIONS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780739148150
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Contemporary Encounters with Ancient Metaphysics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474437424
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
FREEDOM OF THE WILL : A CONDITIONAL ANALYSIS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415879477
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Metaphysics and God: Essays in Honor of Eleonore Stump
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138884328
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Das Neue Bedürfnis Nach Metaphysik / The New Desire for Metaphysics (German Edition)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110441291
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 30 EUR
Fundamental Causation: Physics, Metaphysics, and the Deep Structure of the World (Routledge Studies in Metaphysics)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138213135
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Metaphysics and Grammar
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472534217
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Debates in the Metaphysics of Time
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780934907
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System (Hegel-Jahrbuch / Sonderband)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110427233
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 50 EUR
Metaphysics and Scientific Realism: Essays in Honour of David Malet Armstrong (Eide)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110454611
قيمت اوليه: 80 EUR
قيمت فروش: 40 EUR
12