شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
15 رکورد یافت شد
حالت نمایش
2: Spinoza's Authority Volume II: Resistance and Power in the Political Treatises (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350011069
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
The Dimensions of Difference: Space, Time and Bodies in Women's Cinema and Continental Philosophy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783486557
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Deleuze and the Humanities: East and West (Continental Philosophy in Austral-Asia)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786606006
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Traversals of Affect: On Jean-François Lyotard (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474257886
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
The Withholding Power: An Essay on Political Theology
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350046443
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Egalitarian Moments: From Descartes to Rancière (Bloomsbury Studies in Continental Philos)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472505446
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
VIOLENCE AND PHENOMENOLOGY (STUDIES IN PHILOSOPHY)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415800167
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Analytic and Continental Philosophy: Methods and Perspectives. Proceedings of the 37th International Wittgenstein Symposium (Publications of the Aust
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110448344
قيمت اوليه: 150 EUR
قيمت فروش: 75 EUR
Gilbert Simondon: Information, Technology and Media
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783481491
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Philosophical Pragmatism and International Relations: Essays for a Bold New World
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498556521
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
ANATOMY OF FAILURE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441158642
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
How to Sleep: The Art, Biology and Culture of Unconsciousness (Lines)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474288705
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
12