شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
13 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Fictive Narrative Philosophy: How Fiction Can Act as Philosophy (Routledge Research in Aesthetics)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138367333
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350032583
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
Aesthetic Experience and Somaesthetics (Studies in Somaesthetics)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004347694
قيمت اوليه: 49 EUR
قيمت فروش: 39 EUR
MINDFUL AESTHETICS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441102867
قيمت اوليه: 88 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
The Aesthetics and Ethics of Copying
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474254519
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
Against Transmission: Media Philosophy and the Engineering of Time
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474293099
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
PHILOSOPHY AND THE BOOK
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441150097
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
The Aesthetics of Food: The Philosophical Debate About What We Eat and Drink
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783487431
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Art and Science in Word and Image: Exploration and Discovery (Word and Image Interactions)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004361102
قيمت اوليه: 129 EUR
قيمت فروش: 103 EUR
Reparative Aesthetics: Witnessing in Contemporary Art Photography
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472529862
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
The Composition of Movements to Come: Aesthetics and Cultural Labour After the Avant-Garde (New Politics of Autonomy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783481736
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Beauty and the End of Art: Wittgenstein, Plurality and Perception
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474255752
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
12