شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
50 رکورد یافت شد
حالت نمایش
MOJO: The Mobile Journalism Handbook: How to Make Broadcast Videos with an iPhone or iPad
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138824904
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Online Journalism from the Periphery: Interloper Media and the Journalistic Field
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138945456
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Reporting War and Conflict
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415743785
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
News Across Media: Production, Distribution and Consumption (Routledge Research in Journalism)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138911734
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
Photojournalism and Citizen Journalism: Co-operation, Collaboration and Connectivity (Journalism Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415792462
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
ROUTLEDGE COMPANION TO NEWS AND JOURNALISM,THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415465298
قيمت اوليه: 135 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
News and Politics: The Rise of Live and Interpretive Journalism (Communication and Society)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415744713
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Principles of American Journalism: An Introduction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138910317
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Always Get the Name of the Dog: A Guide to Media Interviewing
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815370734
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
News Framing Effects
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138632707
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
RACE, RACISM AND SPORTS JOURNALISM
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415676403
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
AMERICAN JOURNALISM HISTORY READER, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415801874
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 5 GBP