شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
13 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Strategic Management for the Plastics Industry: Dealing with Globalization and Sustainability, Second Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781466505865
قيمت اوليه: 88 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Fast Growing Firms in a Slow Growth Economy: Institutional Conditions for Innovation
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785367106
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 47 GBP
RISK MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849803953
قيمت اوليه: 68 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
STRATEGIC PARTNERING: REMOVE CHANCE AND DELIVER CONSISTENT SUCCESS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749468804
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
INVESTING WITH CONFIDENCE : UNDERSTANDING POLITICAL RISK MANAGEMENT IN THE 21ST CENTURY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821378939
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 5 USD
RISK MANAGEMENT IN POST-TRUST SOCIETIES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781844077021
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
COOPETITION: WINNING STRATEGIES FOR THE 21ST CENTURY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848443211
قيمت اوليه: 78 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
REFOCUSING SCHOOL LEADERSHIP : FOREGROUNDING HUMAN DEVE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415883306
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT: THE TOTAL EXPERIENCE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781006221
قيمت اوليه: 46 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
EXCHANGE A BOLD& PROVEN APPR, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439852989
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
RISK MANAGEMENT & CORPORATE GOVERN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415879705
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
STAYING SAFE AT SCHOOL, SECOND EDITION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439858288
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
12