شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
10 رکورد یافت شد
حالت نمایش
CONFIDENCE AT WORK
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749467753
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Managing Public Sector Projects: A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, Second Edition (ASPA Series in Public Administr
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498707428
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
The PR Professional's Handbook: Powerful, Practical Communications (PR in Practice)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749468422
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Event Planning and Management: A Practical Handbook for PR and Events Professionals (PR in Practice)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749471392
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Public Relations Planning: A Strategic Approach
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138105171
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
ACILITATIVE LEADER IN CITY HALL: REEXAMINING THE SCOPE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781420068313
قيمت اوليه: 57 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
HANDBOOK OF ADMINISTRATIVE REFORM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780849380655
قيمت اوليه: 69 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
The People Business: How Ten Leaders Drive Engagement Through Internal Communications
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749479718
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Chartered Public Relations: Lessons from Expert Practitioners
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749473723
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Managing Projects in a World of People, Strategy and Change (Advances in Project Management)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138326637
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
1