شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
26 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Cambridge Handbook of Organizational Project Management
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107157729
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 69 GBP
COSMIC FUNCTION POINTS, THEORY & AD
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439844861
قيمت اوليه: 49 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Lean Basics for R&D: Lean-Driven Innovation: Powering Product Development at The Goodyear Tire & Rubber Company
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781482259681
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Communicating Project Management (ATTW Series in Technical and Professional Communication)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138046429
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
CULTURE IN INTERNATIONAL CONSTRUCTI
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415472753
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Managing Lean Projects
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781482251821
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
CONFIGURATION MANAGEMENT : IMPLEMENTATION, PRINCIPLES, AND APPLICATIONS FOR MANUFACTURING INDUSTRIES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781420075120
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
Events Project Management
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138832664
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
PROJECT EXECUTION, PRCTL APPRCH IND
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439838631
قيمت اوليه: 53 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
CONVEYORS : APPLICATION, SELECTION, AND INTEGRATION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439803882
قيمت اوليه: 57 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Further Advances in Project Management: Guided Exploration in Unfamiliar Landscapes
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138206656
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Project Identification: Capturing Great Ideas to Dramatically Improve Your Organization
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781482262124
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
123