شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
28 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Ultimate Aptitude Tests: Assess and Develop Your Potential with Numerical, Verbal and Abstract Tests (Ultimate Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749474072
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
CHINA AS THE WORKSHOP OF THE WORLD
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415604055
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Rhetoric and the Politics of Workplace Innovation: Struggling With Empowerment and Modernization
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782548355
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Ultimate IQ Tests: 1000 Practice Test Questions to Boost Your Brainpower (Ultimate Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749474300
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
CHINA'S THOUGHT MANAGEMENT - BRADY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415616737
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
ROUTLEDGE COMPANION TO STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEM
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415772044
قيمت اوليه: 125 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Why People Stay: Helping Your Employees Feel Seen, Safe, and Valued
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138210318
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Coaching in Times of Crisis and Transformation: How to Help Individuals and Organizations Flourish
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749468309
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Strength-Based Leadership Coaching in Organizations: An Evidence-Based Guide to Positive Leadership Development
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749474430
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
CAREERS AROUND THE WORLD, BRISCOE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415871426
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Data-driven Organization Design: Sustaining the Competitive Edge Through Organizational Analytics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749474416
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Teaching Human Resource Management: An Experiential Approach (Elgar Guides to Teaching)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786439802
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
123