شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
62 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN SECOND TIER REGIONS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781847203595
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Entrepreneurship in Cities: Neighbourhoods, Households and Homes (Entrepreneurship, Space and Place)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784711993
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
Entrepreneurship, Small Business and Public Policy: Evolution and revolution (Routledge-ISBE Masters in Entrepreneurship)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415645416
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Entrepreneurship and Local Economic Development: A Comparative Perspective on Entrepreneurs, Universities and Governments (Routledge Studies in the M
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815367994
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Entrepreneurship in Theory and Practice: Paradoxes in Play, Second Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785364457
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 57 GBP
Essentials of Entrepreneurship Second Edition: Changing the World, One Idea at a Time
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788115902
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries (Mastering Management in the Creative and Cultural Industries)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138019546
قيمت اوليه: 41 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Entrepreneurship in Tourism
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138048775
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Research Handbook on Entrepreneurial Opportunities: Reopening the Debate (Research Handbooks in Business and Management series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788974127
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Entrepreneurship in a Regional Context (Regions and Cities)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138912090
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Entrepreneurship, Innovation and Education: Frontiers in European Entrepreneurship Research (Frontiers in European Entrepreneurship series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788972291
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
Social Entrepreneurship and Social Innovation: Ecosystems for Inclusion in Europe (Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815375791
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP