شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
19 رکورد یافت شد
حالت نمایش
An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching (Learning about Language)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815380177
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Teaching Languages Creatively (Learning to Teach in the Primary School Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138699663
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Decolonizing Foreign Language Education: The Misteaching of English and Other Imperial Languages (Series in Critical Narrative)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138320697
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Arabic: An Essential Grammar (Routledge Essential Grammars)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138659605
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Teaching of Culture in English as an International Language: An Integrated Model (Routledge Advances in Teaching English as an International Language
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138493728
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
DEVELOPING WRITING SKILLS IN ITALIAN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415432610
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Basic German: A Grammar and Workbook
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138788268
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
The Field of Chinese Language Education in the U.S.
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138502024
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
FREQUENCY DICTIONARY ARABIC
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415444347
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Colloquial Dutch: A Complete Language Course
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138124318
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
THE ROUTLEDGE COURSE IN BUSINESS CHINESE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415668033
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Grammar, Meaning, and Concepts: A Discourse-Based Approach to English Grammar
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138785274
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
12