شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
10 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Non-Conventional Copyright: Do New and Atypical Works Deserve Protection?
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786434067
قيمت اوليه: 130 GBP
قيمت فروش: 97 GBP
Copyright and Information Privacy: Conflicting Rights in Balance
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785369353
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 75 GBP
Cross-border Copyright Licensing: Law and Practice (Elgar Intellectual Property Law and Practice)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784718503
قيمت اوليه: 145 GBP
قيمت فروش: 108 GBP
Research Handbook on the History of Copyright Law (Research Handbooks in Intellectual Property series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788118552
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Copyright for Archivists and Records Managers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781856049290
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Digital Piracy: A Global, Multidisciplinary Account (Routledge Studies in Crime and Society)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138067400
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004346871
قيمت اوليه: 325 EUR
قيمت فروش: 260 EUR
Copyright: Interpreting the Law for Libraries, Archives and Information Services
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781856049702
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Harmonising Copyright Law and Dealing With Dissonance: A Framework for Convergence of US and EU Law
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782544180
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Copyright and E-learning: A Guide for Practitioners
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783300600
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
1