شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
81 رکورد یافت شد
حالت نمایش
21st Century Pre-school Bilingual Education
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815393184
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Art as a Way of Talking for Emergent Bilingual Youth: A Foundation for Literacy in PreK-12 Schools
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815384526
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
CLASSROOM X FACTOR WHITE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415593151
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
A FOCUS ON FRACTIONS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415801515
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Autonomous Language Learning with Technology: Beyond The Classroom (Advances in Digital Language Learning and Teaching)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474240413
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 57 GBP
COURSE IN MODERN MANDARIN CHINESE, A
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415472470
قيمت اوليه: 39 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
ACHIEVING LITERACY (RLE EDU I)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415694841
قيمت اوليه: 99 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
BRIDGING TRANSITION PRIMARY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415575478
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
COURSE IN MODERN MANDARIN LEVEL 2, A
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415472500
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
An Authentic English Language Arts Curriculum: Finding Your Way in a Standards-Driven Context
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815348429
قيمت اوليه: 36 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
BRINGING READING RESEARCH TO LIFE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781606234747
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
CREATING TOMORROW'S SCHOOLS TODAY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781855393943
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 2 GBP