شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
45 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Curricula for Students with Severe Disabilities: Narratives of Standards-Referenced Good Practice
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138811928
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Effective Differentiation: A Training Guide to Empower Teachers and Enable Learners with SEND and Specific Learning Difficulties
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138502833
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
High Leverage Practices for Inclusive Classrooms
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138039186
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
DEBATING SPECIAL EDUCATION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415567282
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
EQUALITY, PARTICIPATION AND INCLUSION 2 : DIVERSE CONTEXTS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415584241
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
How Autism is Reshaping Special Education: The Unbundling of IDEA
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475834970
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
DYSLEXIA IN THE DIGITAL AGE: MAKING IT WORK
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780826438836
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Interdisciplinary perspectives
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415670166
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Inclusion: The Dream and the Reality Inside Special Education
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475824872
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Educating Special Students: An introduction to provision for learners with disabilities and disorders
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138683273
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
HANDBOOK FOR INCLUSION MANAGERS : STEERING YOUR SCHOOL TOWARDS INCLUSION,A
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415491983
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
IRREGULAR SCHOOLING (FOUNDATIONS AND FUTURES OF EDUCATI
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415479905
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP