شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
15 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Disrupting Boundaries in Education and Research
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108415668
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
Impacting Teaching and Learning: Contemplative Practices, Pedagogy, and Research in Education
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475836356
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Research Methods and Statistics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108444712
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
EDUCATION RESEARCH ON TRIAL POLICY REFORM AND THE CALL FOR SCIENTIFIC RIGOR
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415989893
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Learning Communities in Educational Partnerships: Action Research as Transformation
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474243575
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Research Methods for Pedagogy (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474242813
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Educational Research: Contemporary Issues and Practical Approaches
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472534705
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
METACOGNITION IN YOUNG CHILDREN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415463584
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Research Methods: A Tool for Life
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108436236
قيمت اوليه: 64 GBP
قيمت فروش: 38 GBP
HANDBOOK OF RESEARCH METHODS ON TRUST (ELGAR ORIGINAL REFERENCE)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857938237
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Place-Based Methods for Researching Schools (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474242882
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
RESEARCHING PRIMARY EDUCATION: METHODS AND ISSUES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415567527
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
12