شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
94 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Higher Education Manager's Handbook: Effective Leadership and Management in Universities and Colleges
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815370284
قيمت اوليه: 36 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
THEART AND DESIGN TEACHER'S HANDBOOK
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781847061508
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
TRANSITIONS AND LEARNING THROUGH THE LIFECOURSE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415481748
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
The 'Other' in Ourselves: Exploring the educational power of the humanities and arts
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138103139
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Thinking in Education Research: Applying Philosophy and Theory
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472591074
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Undergraduate Research in Art: A Guide for Students (Routledge Undergraduate Research Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138587410
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
The Psychologist's Companion for Undergraduates: A Guide to Success for College Students
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316616963
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
TOOLS FOR DOSSIER SUCCESS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415998925
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Understanding and Preventing Faculty-on-Faculty Bullying
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138744066
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
The Ultimate Guide to College Transfer: From Surviving to Thriving
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475826869
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
TRACKING ADULT LITERACY AND NUMERACY SKILLS FINDINGS FROM LONGITUDINAL RESEARCH
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415958585
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Understanding Experiences of First Generation University Students: Culturally Responsive and Sustaining Methodologies (Understanding Student Experien
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350031845
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 67 GBP