شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
40 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Supranational Political Economy: The Globalisation of the State?Market Relationship (Routledge Frontiers of Political Economy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138648005
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Political Economy of Public Debt: Three Centuries of Theory and Evidence (New Thinking in Political Economy series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785363375
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
The Theoretical Evolution of International Political Economy, Third Edition: A Reader
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780199862917
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
THE CASE FOR NON- SOVEREIGNTY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415455503
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
The Political Economy of Sustainability
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785368004
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
Thinking Ecologically About the Global Political Economy (RIPE Series in Global Political Economy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138934306
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Future of the Economy: East-West Perspectives on Pathways Through Disruption (Routledge Studies in the Modern World Economy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138495753
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
The Political Economy of U.S. Monetary Policy: How the Federal Reserve Gained Control and Uses It
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138909311
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 47 GBP
Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in Its Place in Political Economy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783472437
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
The Language of World Trade Politics: Unpacking the Terms of Trade (RIPE Series in Global Political Economy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138479838
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
The Political Economy of Wto Implementation and China's Approach to Litigation in the Wto
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783473847
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
UNIONS AND CLASS TRANSFORMATION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415996167
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 10 GBP