شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
10 رکورد یافت شد
حالت نمایش
An Introduction to Macroeconomics: A Heterodox Approach to Economic Analysis
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782549376
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
LITTLE DATA BOOK ON EXTERNAL DEBT 2010, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821382462
قيمت اوليه: 15 USD
قيمت فروش: 2 USD
POSTCRISIS GROWTH AND DEVELOPMENT : A DEVELOPMENT AGEND
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821385180
قيمت اوليه: 39 USD
قيمت فروش: 5 USD
CURRENCY UNION AND EXCHANGE RATE ISSUES : LESSONS FOR T
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848448575
قيمت اوليه: 59 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Macroeconomic Essentials: Understanding Economics in the News
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262533348
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 39 USD
WORLD BANK EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC UPDATE 2010,
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821384954
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 5 USD
GEOGRAPHY, STRUCTURAL CHANGE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THEORY AND EMPIRICS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848442290
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Non-profit Organizations and the Intellectual Commons
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781001578
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
WORLD BANK SOUTH ASIA ECONOMIC UPDATE 2010 : MOVING UP,
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821383889
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 5 USD
GLOBAL DEVELOPMENT FINANCE 2010 : EXTERNAL DEBT OF DEVE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821382295
قيمت اوليه: 75 USD
قيمت فروش: 11 USD
1