شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
157 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Beyond Shariati: Modernity, Cosmopolitanism, and Islam in Iranian Political Thought
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107164161
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Daughters of Persia: Pioneering Women of the World
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780963312914
قيمت اوليه: 120 USD
قيمت فروش: 60 USD
Iranian Masculinities: Gender and Sexuality in Late Qajar and Early Pahlavi Iran
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108470636
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 67 GBP
Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004367883
قيمت اوليه: 108 EUR
قيمت فروش: 86 EUR
Debating the Iran-Iraq War in Contemporary Iran
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138485020
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
IRANIAN MEDIA : THE PARADOX OF MODERNITY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415962896
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
CONVERTING PERSIA: RELIGION AND POWER IN THE SAFAVID EMPIRE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780767789
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Die Seleukiden und Iran: Die seleukidische Herrschaftspolitik in den ostlichen Satrapien (Classica et Orientalia) (German Edition)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783447100618
قيمت اوليه: 78 EUR
قيمت فروش: 23 EUR
Iranian National Identity and the Persian Language: Roles of the Court, Religion, and Sufism in Persian Prose Writing
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781933823812
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
CYRUS CYLINDER: THE GREAT PERSIAN EDICT FROM BABYLON, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780760636
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Iranian Identity and Cosmopolitanism: Spheres of Belonging (Suspensions: Contemporary Middle Eastern and Islamicate Thought)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474273169
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
IRAN-IRAQ WAR (ROUTLEDGE LIBRARY EDITIONS), THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415608336
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 9 GBP