شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
86 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ANNOTATED DIGEST OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, T
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004191686
قيمت اوليه: 230 EUR
قيمت فروش: 34 EUR
Digital Criminology: Crime and Justice in Digital Society
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138636743
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
SERIAL VIOLENCE ANALYSIS OF MODUS OPERANDI AND SIGNATUR
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781420066326
قيمت اوليه: 57 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
DELIVERED FROM EVIL: TRUE STORIES OF ORDINARY PEOPLE WH
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781592334407
قيمت اوليه: 26 USD
قيمت فروش: 3 USD
Engaging with Ethics in International Criminological Research
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138938403
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Sexual Offending: A Criminological Perspective (Global Issues in Crime and Justice)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138697041
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Determann’s Field Guide to International Data Privacy Law Compliance
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857932334
قيمت اوليه: 67 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
EVIDENCE LAWCARDS 2012-2013
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415683388
قيمت اوليه: 12 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
SUICIDAL MASS MURDERERS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781420076783
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
DETERRENCE AND CRIME PREVENTION RECONSIDERING THE PROSPECT OF SANCTION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415774154
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
EVOLVING NATURE OF POLICING IN INDIA, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439814024
قيمت اوليه: 76 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
SURVEILLANCE ; 4 VOL SET
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415458191
قيمت اوليه: 650 GBP
قيمت فروش: 97 GBP